Bedmintonový nábor nových členov


Bedmintonová akadémia Dunajská Lužná organizuje nábor bedmintonových hráčov všetkých vekových a výkonnostných kategórií.


  • Tréningová sezóna: 01. September 30. Jún
    • Termíny tréningov sú uvedené na pod-stránke Tréningy.

Nábor nových “bedmintonistov” prebieha počas celého kalendárneho roka od 01. Septembera do 30. Júna, s výnimkou letných prázdninových mesiacov Júl a August.

Každý jeden nový záujemca o bedmintonové tréningy v našej Bedmintonovej akadémii má možnosť prísť sa pozrieť na tréningový proces počas akéhokoľvek tréningu cez náborové mesiace uvedené vyššie. Termíny tréningov sú uvedené na pod-stránke Tréningy.

V letných prázdninových mesiacoch Júl a August sa konajú len letné bedmintonové sústredenia. Tréningový a náborový proces je počas týchto letných prázdninových mesiacov pozastavený a taktiež sa na dané letné prázdninové mesiace nevzťahuje povinnosť platieb.

Všetky potrebné informácie o platobných povinnostiach sú uvedené na pod-stránke Cenník.


Tréningy sa konajú v bedmintonovej hale v Dunajskej Lužnej na adrese:

Rekreačná ul. č. 3131/3, 900 42 Dunajská Lužná – Jánošíková