ČlenstvoČlenstvo v Bedmintonovej Akadémii

1. Členstvo v Bedmintonovej akadémii Dunajská Lužná je podmienkou pre zapojenia sa do tréningového procesu. Všetky informácie ohľadom tréningov sú uvedené na podstránke Tréningy.

2. Nadobudnutie členstva v Akadémii vyžaduje odovzdať vyplnený a podpísaný prihlasovací formulár:

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR Bedmintonovej Akadémie

3. Vyplnený a podpísaný prihlasovací formulár možno odovzdať osobne trénerovi na akomkoľvek z tréningov alebo naskenovaný zaslať na e-mailovú adresu Bedmintonovej Akadémie

4. Každý jeden uchádzač o členstvo v akadémii svojim podpisom súhlasí so stanovami akadémie

Stanovy – Bedmintonová akadémia Dunajská Lužná (Občianske združenie) http://www.bedmintonovaakademia.sk/doc/badl-stanovy.pdf


Členstvo v Bedmintonovom klube Šamorín

Členstvo v BK Šamorín (ktoré môže byť bez problémov súbežné s členstvom v Bedmintonovej Akadémii) prináša viacero výhod vrátane klubovej tréningovej zľavy zo základnej ceny tréningov v Bedmintonovej Akadémii

Zoznam výhod členstva v BK Šamorín možno nájsť na stránke Klubové výhody v BK Šamorín

Nadobudnutie členstva v BK Šamorín je popísané na stránke Klubové členstvo v BK Šamorín

PRIHLÁŠKA do BK Šamorín

Vyplnenú a podpísanú ju možno odovzdať osobne trénerovi na akomkoľvek z tréningov alebo naskenovanú zaslať na e-mailovú adresu BK Šamorín