ČlenstvoČlenstvo v Bedmintonovej Akadémii

Členstvo v Bedmintonovej Akadémii je podmienkou zapojenia sa do tréningového procesu (popísaný na podstránke Tréningy).

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR Bedmintonovej Akadémie

Vyplnený a podpísaný prihlasovací formulár je potrebné odovzdať trénerovi na ktoromkoľvek tréningu Bedmintonovej Akadémie (pre urýchlenie ho možno naskenovaný vopred zaslať na e-mailovú adresu Bedmintonovej Akadémie).

Každý jeden uchádzač o členstvo v akadémii svojim podpisom súhlasí so stanovami Bedmintonovej Akadémie.


Členstvo v Bedmintonovom klube Šamorín

Členstvo v BK Šamorín (ktoré je bez problémov súbežné s členstvom v Bedmintonovej Akadémii) prináša množstvo klubových výhod (klubovú tréningovú zľavu zo základnej ceny tréningov v Bedmintonovej Akadémii, nižšie registračné poplatky do SZBe …).

Zoznam výhod členstva v BK Šamorín možno nájsť na stránke Klubové výhody v BK Šamorín

Nadobudnutie členstva v BK Šamorín je popísané na stránke Klubové členstvo v BK Šamorín

PRIHLÁŠKA do BK Šamorín

Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné odovzdať trénerovi na ktoromkoľvek tréningu Bedmintonovej Akadémie (pre urýchlenie ju možno naskenovanú vopred zaslať na e-mailovú adresu BK Šamorín).


Členstvo v Slovenskom Zväze Bedmintonu (SZBe)

Členstvo v Slovenskom Zväze Bedmintonu (SZBe) je požadované ak sa chce hráč zúčastňovať oficiálnych bedmintonových turnajov a súťaží organizovaných pod hlavičkou SZBe … za dosiahnuté výsledky na nich potom hráč získava body do zväzových rebríčkov.

Všetky úkony súvisiace so SZBe (prvotné zaregistrovanie členstva v SZBe ako aj následné každoročné predlžovanie existujúceho členstva v SZBe) vykonáva za hráča jeho materský klub. Podľa aktuálneho SZBe sadzobníka je cena za členstvo 10 EUR za každý kalendárny rok (hráči kategórie U15 a mladší to majú pri prvotnej registrácii znížené na 1 EUR) … niektoré materské kluby vrámci svojich klubových výhod tento poplatok alebo jeho časť dotujú zo svojich zdrojov.

Predĺženie existujúceho členstva v SZBe pre ďalší kalendárny rok vykoná materský klub za svojho hráča po obdržaní úhrady registračného poplatku (v prípade niektorých klubov jeho nedotovanej časti) … väčšinou na účet materského klubu.

Prvotné zaregistrovanie členstva v SZBe vyžaduje aby hráč svojmu materskému klubu dodal nasledovné:

  1. Individuálna prihláška do SZBe
  2. Súhlas na spracúvanie osobných údajov
  3. Fotografia hráča (od pliec vyššie, elektronický formát, min. 120×178 px.)
  4. Úhrada registračného poplatku (alebo jeho nedotovanej časti) klubu

Platnú registráciu členstva v SZBe možno skontrolovať v Online registri členov SZBe (v jeho vrchnej časti možno vyfiltrovať konkrétny klub).