Registračné podmienky projektu www.bedmintonovaakademia.sk

Účinnosť od: 12.07.2023

Organizátori procesu fungovania projektu www.bedmintonovaakademia.sk (ďalej len „projekt“ v príslušnom gramatickom tvare)

BEDMINTONOVÁ AKADÉMIA DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Adresa: Rekreačná 3, 90042 Dunajská Lužná

IČO: 53779401

Registračné číslo: MV SR: VVS/1-900/90-61596

Predseda: Tomáš Ondrovič

Stanovy

BEDMINTONOVÁ AKADÉMIA Bratislava – Národné tenisové centrum

Adresa: Príkopova 6, 83103 Bratislava – Nové Mesto

IČO: 54999090

Registračné číslo: MV SR – VVS/1-900/90-64858

Predseda: Tomáš Ondrovič

Stanovy

BEDMINTONOVÁ AKADÉMIA Základná Škola – Most pri Bratislave

Adresa: Športová 470/84, 90046, Most pri Bratislave

IČO: 54772907

Registračné číslo: MV SR: VVS/1-900/90-64343

Predseda: Tomáš Ondrovič

Stanovy

BADMINTON CLUB GALANTA

Adresa: ulica kpt. Nálepku 737/33, 92401, Galanta, Slovenská republika

IČO: 53973259

Registračné číslo: MV SR: VVS/1-900/90-62018

Predseda: Tomáš Ondrovič

Stanovy

TM Production s.r.o.

Adresa: Družstevnícka 408/6, 93005, Gabčíkovo, Slovenská republika

IČO: 54675049

Registračné číslo: Sro/51850/T, Obchodný register, Okresný súd Trnava

Konateľ: Marina Kazakova

(ďalej len „organizátori“ v príslušnom gramatickom tvare)

Proces fungovania projektu

Organizátori zabezpečujú pre svojich členov všeobecný tréningový proces, všeobecnú prípravu na podujatia a všeobecné tábory. Organizátori pracujú výhradne len na základe obsahu svojich stanov a predmetov podnikania.

Členovia projektu

Členom sa stáva fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplní a odošle prihlasovací formulár týkajúci sa procesu fungovania projektu (ďalej len „člen“ v príslušnom gramatickom tvare). Odoslaním prihlasovacieho formulára týkajúceho sa procesu fungovania projektu, je vyjadrený súhlas so stanovami organizátorov a predmetmi podnikania organizátorov.

Spracovanie osobných údajov projektom

Organizátori spracovávajú osobné údaje svojich členov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobné údaje členov, ktoré sú použité na internú evidenciu projektu a nie sú nikde zverejňované:

  • Dátum narodenia
  • Telefonický kontakt
  • Meno zákonného zástupcu
  • Priezvisko zákonného zástupcu
  • Email

Osobné údaje členov projektu, ktoré sú zverejňované na webovej adrese www.bedmintonovaakademia.sk:

  • Meno
  • Priezvisko

Zverejňovanie fotografií projektom

Organizátori zverejňujú fotografie z procesu fungovania projektu na propagačné a prezentačné účely projektu