Denné športové tábory: Galanta

Organizátori:
BADMINTON CLUB GALANTA, ulica kpt. Nálepku 737/33, Galanta,
IČO: 53973259, Registrácia MV SR: VVS/1-900/90-62018

TM Production s.r.o., Družstevnícka 408/6, 93005, Gabčíkovo, IČO: 54675049,
Obchodný register: Sro/51850/T

Miesto konania:
ZŠ SNP Galanta, Sídlisko SNP 1415/49, Galanta

Termíny:
č. 1:   17. – 21. júl 2023
č. 2:   24. – 28. júl 2023
č. 3:   07. – 11. august 2023

Právo účasti:
každý športu chtiví nadšenec starší ako 8 rokov

Minimálny počet:
minimálny počet účastníkov na jednom termíne je 18

Cena:
145.-€ za 1 termín

V cene:
pitný režim, desiata, obed, športové pomôcky, pestrý bedmintonový program,
pestrý program rôznych ďalších športov

Na úvod každého jedného termínu – pamätné tričko

Prihlasovanie:
Prihlasovací formulár sa nachádza pod týmito informáciami. 

Z dôvodu výroby pamätných tričiek je nutné poslať prihlasovací formulár na všetky
termíny najneskôr do 31. mája 2023.

Platba záloha:
z dôvodu výroby pamätných tričiek je nutné uhradiť zálohu 15.-€ za každý jeden termín do 31. mája 2023

Poznámka: DTGA, počet termínov, Meno a priezvisko účastníka
Reprezentatívny príklad: DTGA, 2, Jozef Novák

Platba termín:
z organizačných dôvodov je nutné uhradiť doplatok celého termínu

č. 1: do 10. júla 2023
č. 2: do 17. júla 2023
č. 3: do 31. júla 2023

Poznámka: DTGA, počet termínov, Meno a priezvisko účastníka
Reprezentatívny príklad: DTGA, 2, Jozef Novák

Bankové spojenie:
IBAN: SK95 0200 0000 0046 3406 5955

Časový program:
Prezentácia:    07:30 – 08:00 hod.
Tréning:  08:00 – 10:00 hod.
Desiatová prestávka: 10:00 – 10:30 hod.
Tréning: 10:30 – 12:00 hod.
Obed: 12:00 – 13:30 hod.
Tréning: 13:30 – 15:30 hod.
Zhodnotenie dňa: 15:30 – 16:00 hod.

Úbor:
primeraný športový úbor vhodný do interiérových športových zariadení a taktiež aj do exteriéru

Pre istotu:
je potrebné si každý deň v termíne priniesť – opaľovací krém, prikrývku hlavy, jedno
športové tričko na vyše, športovú bundu s dlhým rukávom, športové tepláky, uterák,
repelent proti hmyzu, fľašku na pitnú vodu

Nutnosť:
Kartička poistenca

Povinná výbava:
Úsmev na tvári a elán do každého dňa

Informácie:
Tomáš Ondrovič, mobil 0944 906 565, bcgalanta@gmail.com

Upozornenie:
účastníci táborov, ktorých termíny sú uvedené v úvode týchto propozícii (ďalej len
„tábory“ v príslušnom gramatickom tvare) organizovanými organizátormi, ktorí sú
uvedený v úvode týchto propozícii (ďalej len „organizátori“ v príslušnom gramatickom
tvare), sa zúčastňujú táborov na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj
zdravotný stav. Organizátori nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu
účastníkov táborov.

Ak už máte 18 rokov, napíšte len - "účastník" a vyplňte následujúce okná.
Keď ešte nemáte 18 rokov, vypĺňa tieto údaje zákonný zastupca.
Odoslaním tohto prihlasovacieho formulára vyjadrujem súhlas s vyššie uvedenými propozíciami.
Odoslaním tohto prihlasovacieho formulára vyjadrujem súhlas k zverejňovaniu vyhotovenej fotodokumentácie na propagačné a prezentačné účely organizátorov.
Adresa trvalého bydliska, telefonický kontakt, email, meno a priezvisko/meno a priezvisko zákonného zástupcu budú uvedené len na vyhotovenej faktúre od organizátorov.