Darujte % a plaťte menej

POPIS ZĽAVY:

Darujte 1% alebo 2% z Vašich daní (ďalej len “darovaná suma” v príslušnom gramatickom tvare) akadémii alebo klubu, kde trénujú Vaše deti alebo Vy bedminton a ktoré sú združené na internetovej stránke www.bedmintonova akademia.sk a uplatnite si tak 50% z darovanej sumy na:

 • uhradenie platieb za tréningy

alebo

 • uhradenie platieb za letné denné športové tábory

Za darovanú sumu sa považuje aj súčet všetkých súm od viacerých darcov, ktoré vyzbierala a odovzdala jedna osoba

Reprezentatívny príklad:

Jozef Novák odovzdal 10 dokladov o poukázaní 2% percent od svojich kolegov z firmy na účet akadémie alebo klubu v súčte 1000 €. Jozef Novák si tak môže uplatniť sumu 500 € na uhradenie platieb za tréningy alebo uhradenie platieb za letné denné športové tábory. 


UPLATNENIE DAROVANEJ SUMY:

 • Platby za tréningy

Od mesiaca september aktuálneho kalendárneho roka z dôvodu, že daňové úrady posielajú finančné prostriedky v rozmedzí mesiacov júl až december aktuálneho kalendárneho roka.

 • Platby za letné denné športové tábory

Od mesiaca júl aktuálneho kalendárneho roka z dôvodu, že daňové úrady posielajú finančné prostriedky v rozmedzí mesiacov júl až december aktuálneho kalendárneho roka.


POSTUP DAROVANIA A POSTUP UPLATNENIA DAROVANEJ SUMY:

1. Fyzická osoba (Zamestnanec)

a) Potrebné dokumenty

a.1) POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍMU za predchádzajúci kalendárny rok

(Vzor potvrdenia)

a.2) Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za predchádzajúci kalendárny rok:

b) Odovzdanie dokumentov

Vyššie uvedené dokumenty v bodoch a.1) a a.2) (aj od viacerých darcov, ktoré vyzbierala jedna osoba), je potrebné vyplnené a podpísané odovzdať na ktorýkoľvek daňový úrad do 30. apríla aktuálneho kalendárneho roka alebo na tréningu akémukoľvek trénerovi do 10. apríla aktuálneho kalendárneho roka.

c) Uplatnenie darovanej sumy – Fyzická osoba (Zamestnanec)

Vyššie uvedené dokumenty v bodoch a.1) a a.2), (aj od viacerých darcov, ktoré vyzbierala jedna osoba), je potrebné pred odovzdaním na daňový úrad:

 • naskenovať
 • alebo vyhotoviť kvalitnú fotografiu na mobilnom telefóne
 • a poslať na email

info@bedmintonovaakademia.sk

a do textu emailu je potrebné doplniť, na ktorú z možností si chcete Vaše finančné prostriedky uplatniť. A to:

 • platby za tréningy
 • platby za letné denné športové tábory
 • obe možnosti

My Vám v priebehu najbližších dní od doručenia emailu s potrebnými na-skenovanými alebo nafotenými dokumentami a informáciami potvrdíme Vašu požiadavku.

2. Právnická osoba alebo živnostník (Fyzická osoba)

a) V DAŇOVOM PRIZNANÝ, v sekcii “poukázanie podielu zaplatenej dane v prospech prijímateľa”, zadáte údaje o príslušnom občianskom združení (akadémii alebo klube), ktorému chcete Vaše 1% alebo 2% darovať.

a.1) Údaje pre členov Bedmintonová akadémia Dunajská Lužná

 • IČO: 53779401
 • BEDMINTONOVÁ AKADÉMIA DUNAJSKÁ LUŽNÁ

a.2) Údaje pre členov Bedmintonová akadémia Bratislava – NTC a Bedmintonová akadémia ZŠ Most pri Bratislave

 • IČO: 54999090
 • BEDMINTONOVÁ AKADÉMIA NÁRODNÉ TENISOVÉ CENTRUM

a.3) Údaje pre členov Badminton club Galanta

 • IČO: 53973259
 • BADMINTON CLUB GALANTA

b) Uplatnenie darovanej sumy – Právnická osoba alebo živnostník (Fyzická osoba)

Vyššie uvedenú stranu daňového priznania v bode a (aj od viacerých darcov, ktoré vyzbierala jedna osoba), je následne po podaní daňového priznania potrebné

 • naskenovať
 • alebo vyhotoviť kvalitnú fotografiu na mobilnom telefóne (Ak podávate daňové priznanie elektronicky, tak stačí vyhotoviť “screen” obrazovky
 • a poslať na email

info@bedmintonovaakademia.sk

a do textu emailu je potrebné doplniť, na ktorú z možností si chcete Vaše finančné prostriedky uplatniť. A to

 • platby za tréningy
 • platby za letné denné športové tábory
 • obe možnosti

My Vám v priebehu najbližších dní od doručenia emailu s potrebnými na-skenovanými alebo nafotenými dokumentami a informáciami potvrdíme Vašu požiadavku.


UPOZORNENIE: 

Ak príslušným akadémiám alebo klubom nebude doručený SCAN, poprípade kvalitne vyhotovená fotografia na mobilnom telefóne, ktorá potvrdzuje darovanie súm pre príslušné občianske združenie, tak uplatnenie na platby za tréningy alebo platby za letné denné športové tábory bude možné až od mesiaca január nasledujúceho kalendárneho roka. Overenie bude prevedené kontrolou pripísaných darovaných finančných prostriedkov v rovnakej sume na bankový účet akadémie alebo klubu, ktorému boli finančné prostriedky darované a zverejnení darcov podielu daní od finančnej správy SR za predchádzajúci kalendárny rok.