LETNÉ DENNÉ
M
ULTISPORT
TÁBORY

Hamuliakovo 2024

PROPOZÍCIE

ORGANIZÁTORI

 • BEDMINTONOVÁ AKADÉMIA DUNAJSKÁ LUŽNÁ, o.z., Rekreačná 3, Dunajská Lužná, IČO: 53779401,
  Registrácia MV SR: VVS/1-900/90-61596
 • TM Production, s.r.o., Družstevnícka 408/6, 93005, Gabčíkovo, IČO: 54675049,
  Obchodný register: Sro/51850/T

MIESTO KONANIA

Základná škola, Dunajská126/16A, Hamuliakovo

TERMÍNY

08. – 12. júl 2024

22. – 26. júl 2024

PRE KOHO JE TÁBOR?

Športovci a kamaráti športu

VEK

Od 5 rokov

(piate narodeniny aj počas termínov táborov)

do 19 rokov

(dvadsiate narodeniny aj počas termínov táborov)

MINIMUM TÁBORNÍKOV na jeden termín

12

MAXIMUM TÁBORNÍKOV na jeden termín

30

Pri nenaplnení minimálneho alebo prekročení maximálneho počtu prihlásených účastníkov, budú všetci prihlásení účastníci po 31. máji 2024 informovaní o prípadných organizačných zmenách.

CENA

175,- €  za 1 termín a za jedného táborníka

V prípade prihlásenia sa na vybrané termíny do 30. apríla 2024 (vrátane)


185,- €  za 1 termín a za jedného táborníka

V prípade prihlásenia sa na vybrané termíny od 01. mája do 31. mája 2024 (vrátane)

VYUŽITE MOŽNOSŤ PREPLATIŤ SI CENU ZA TÁBORY U ZAMESTNÁVATEĽA

Vystavíme Vám faktúru

V CENE

 • Celodenný program v rôznych športoch (Futbal, basketbal, bedminton, Florbal, atletika, volejbal, prehadzovaná a omnoho viac…)
 • Pitný režim
 • Desiata
 • Športové pomôcky
 • Obed v reštaurácii
 • Na úvod každého jedného termínu – pamätné tričko
 • Prekvapivý program záverečného dňa 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR SA NACHÁDZA POD TÝMITO PROPOZÍCIAMI

SPÔSOB PLATBY

Platba vratná záloha 18,- € za 1 termín:

 • najneskôr do 31. mája 2024 (vrátane) a to z dôvodu výroby pamätných tričiek

Poznámka k platbe zálohy za pamätné tričko:

 • DTHO, Meno a priezvisko, 1 alebo 2 zálohy (počet uhradených záloh za vybrané termíny)

Platba doplatku zvyšnej sumy za vybrané termíny nasledovne:

 • prihlásení na termín č. 1 – najneskôr do 28.06.2024
 • prihlásení na termín č. 2 – najneskôr do 12.07.2024

Poznámka k platbe doplatku zvyšnej sumy za vybraný termín:

 • DTHO, Meno a priezvisko, 1 alebo 2 termíny

Bankové spojenie:

IBAN: SK53 8330 0000 0022 0267 0386

DENNÝ ROZVRH

 • 07:30 – 08:00 hod. – Prezentácia   
 • 08:00 – 10:00 hod. – Tréning v rôznych športoch
 • 10:00 – 10:30 hod. – Desiatová prestávka
 • 10:30 – 12:00 hod. – Tréning v rôznych športoch
 • 12:00 – 13:30 hod. – Obed
 • 13:30 – 15:30 hod. – Tréning v rôznych športoch
 • 15:30 – 16:00 hod. – Zhodnotenie dňa a záver

TRÉNERSKÝ TÍM

Jakub Borgula

Sára roháčová

Dávid Butaš

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Úbor:
primeraná športová obuv a oblečenie, ktoré je vhodné do interiérových športových zariadení a taktiež aj do exteriéru

Pre istotu:
je potrebné si každý deň v termíne priniesť – opaľovací krém, prikrývku hlavy, jedno
športové tričko na vyše, športovú bundu s dlhým rukávom, športové tepláky, uterák,
repelent proti hmyzu, fľašku na pitnú vodu a dáždnik 

Nutnosť:
Kartička poistenca alebo fotografia kartičky poistenca

Povinná výbava:
Úsmev na tvári a elán do každého dňa


Informácie na:

Tomáš Ondrovič, mobil 0944 906 565, luzna@bedmintonovaakademia.sk

Kontaktná osoba na mieste:

Dávid Butaš, mobil 0948 200 093

Upozornenie:
účastníci táborov, ktorých termíny sú uvedené v úvode týchto propozícii (ďalej len
„tábory“ v príslušnom gramatickom tvare) organizovanými organizátormi, ktorí sú
uvedený v úvode týchto propozícii (ďalej len „organizátori“ v príslušnom gramatickom
tvare), sa zúčastňujú táborov na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj
zdravotný stav. Organizátori nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu
účastníkov táborov.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Z dôvodu výroby pamätných tričiek je nutné vykonať registráciu na všetky
termíny najneskôr do 31. mája 2024 (vrátane)

Možný výber viacerých termínov
Ak už máte 18 rokov, napíšte len - "účastník".
Ak ešte nemáte 18 rokov ku dňu vypĺňania tohto prihlasovacieho formulára, tak vypĺňa tento a nasledujúce údaje zákonný zástupca.
Odoslaním tohto prihlasovacieho formulára vyjadrujem súhlas s vyššie uvedenými propozíciami.
Odoslaním tohto prihlasovacieho formulára vyjadrujem súhlas k zverejňovaniu vyhotovenej fotodokumentácie na propagačné a prezentačné účely organizátorov.
Adresa trvalého bydliska, telefonický kontakt, email, meno a priezvisko/meno a priezvisko zákonného zástupcu nebudú nikde zverejňované.

Fotogaléria z denných športových táborov v Hamuliakove