Propozície: Letný denný bedmintonový tábor – Bratislava 2024

ORGANIZÁTORI:

 • BEDMINTONOVÁ AKADÉMIA NÁRODNÉ TENISOVÉ CENTRUM, o.z.
  Príkopova 6, 83103 Bratislava – Nové Mesto
  IČO: 54999090
 • TM Production, s.r.o., Družstevnícka 408/6, 93005, Gabčíkovo, IČO: 54675049,
  Obchodný register: Sro/51850/T

MIESTO KONANIA:

Národné tenisové centrum
Príkopova 6, 83103 Bratislava – Nové Mesto


TERMÍN:

 • 19.-23.8.2024 

PRÁVO ÚČASTI:

Každý športu chtiví nadšenec starší ako 7 rokov a mladší ako 19 rokov

(Akceptujeme ôsme narodeniny v čase vybraných termínov táborov a taktiež akceptujeme devätnáste narodeniny v kalendárnom roku, kedy sa Vami vybrané termíny táborov konajú)


MINIMÁLNY POČET ÚČASTNÍKOV NA JEDNOM TERMÍNE

 • 12

MAXIMÁLNY POČET ÚČASTNÍKOV NA JEDNOM TERMÍNE:

 • 30

Pri nenaplnení minimálneho alebo prekročení maximálneho počtu prihlásených účastníkov, budú všetci prihlásení účastníci po 31. máji 2024 informovaní o prípadných organizačných zmenách.


PRIHLASOVANIE:

Prihlasovací formulár sa nachádza pod týmito propozíciami


CENA:

 • 170,- € / jeden účastník / termín

(V prípade prihlásenia sa na termín do 30. apríla 2024 vrátane)

 • 185,- € / jeden účastník / termín

(V prípade prihlásenia sa na termín od 01. mája do 31. mája 2024 vrátane)

Využite preplatenie ceny za tábor u zamestnávateľa. 

Vystavíme Vám faktúru.


V CENE:

 • pitný režim
 • desiata
 • obed v reštaurácii
 • športové pomôcky
 • pestrý športový program so zameraním na bedminton 
 • Na úvod každého jedného termínu – pamätné tričko

SPÔSOB PLATBY:

Platba – Vratná záloha

Z dôvodu výroby pamätných tričiek je nutné uhradiť vratnú zálohu 18.-€ najneskôr do 31. mája 2024 (vrátane)

Poznámka k platbe: DTBA, počet termínov, Meno a priezvisko účastníka
Reprezentatívny príklad: DTBA, 1, Jozef Novák

Platba – Doplatok zvyšnej sumy za celý termín

Z organizačných dôvodov je nutné uhradiť doplatok celého termínu najneskôr do 09. augusta 2024 (vrátane)

Poznámka k platbe: DTBA, počet termínov, Meno a priezvisko účastníka
Reprezentatívny príklad: DTBA, 1, Jozef Novák

Bankové spojenie

IBAN: SK53 8330 0000 0022 0267 0386


ČASOVÝ PROGRAM KAŽDÉHO DŇA:

 • 08:30 – 09:00 hod.: Prezentácia
 • 09:00 – 10:30 hod.: Tréning  
 • 10:30 – 11:00 hod.: Desiatová prestávka
 • 11:00 – 12:00 hod.: Tréning
 • 12:00 – 14:00 hod.: Obed
 • 14:00 – 15:30 hod.: Tréning
 • 15:30 – 16:00 hod.: Zhodnotenie dňa a záver

HLAVNÁ TRÉNERKA:

Alžbeta Peruňská


ÚBOR:

Primeraná športová obuv a oblečenie, ktoré je vhodné do interiérových športových zariadení a taktiež aj do exteriéru


PRE ISTOTU:

Je potrebné si každý deň v termíne priniesť – opaľovací krém, prikrývku hlavy, jedno
športové tričko na vyše, športovú bundu s dlhým rukávom, športové tepláky, uterák,
repelent proti hmyzu, fľašku na pitnú vodu a dáždnik


NUTNOSŤ:

Kartička poistenca alebo fotografia kartičky poistenca


POVINNÁ VÝBAVA:

Úsmev na tvári a elán do každého dňa


INFORMÁCIE NA:

Tomáš Ondrovič, mobil 0944 906 565, ntc@bedmintonovaakademia.sk


KONTAKTNÁ OSOBA NA MIESTE:

Alžbeta Peruňská, mobil 0907 678 257, betkaperunska@gmail.com


UPOZORNENIE:

Účastníci táborov, ktorých termíny sú uvedené v úvode týchto propozícii (ďalej len
„tábory“ v príslušnom gramatickom tvare) organizovanými organizátormi, ktorí sú
uvedený v úvode týchto propozícii (ďalej len „organizátori“ v príslušnom gramatickom
tvare), sa zúčastňujú táborov na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj
zdravotný stav. Organizátori nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu
účastníkov táborov.


PRIHLASOVACÍ FORMULÁR:

Z dôvodu výroby pamätných tričiek je nutné poslať prihlasovací formulár najneskôr do 31. mája 2024 (vrátane)

Možný výber viacerých termínov
Ak už máte 18 rokov, napíšte len - "účastník".
Ak ešte nemáte 18 rokov ku dňu vypĺňania tohto prihlasovacieho formulára, tak vypĺňa tento a nasledujúce údaje zákonný zástupca.
Odoslaním tohto prihlasovacieho formulára vyjadrujem súhlas s vyššie uvedenými propozíciami.
Odoslaním tohto prihlasovacieho formulára vyjadrujem súhlas k zverejňovaniu vyhotovenej fotodokumentácie na propagačné a prezentačné účely organizátorov.
Adresa trvalého bydliska, telefonický kontakt, email, meno a priezvisko/meno a priezvisko zákonného zástupcu nebudú nikde zverejňované.

Fotogaléria z denných športových táborov v Bratislave