Ochrana osobných údajov

Oznámenie o ochrane osobných údajov pre návštevníkov webstránky www.bedmintonovaakademia.sk

V súlade s Nariadením (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a Slovenským zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Slovenský zákon o ochrane osobných údajov) informujeme návštevníkov webstránky Bedmintonovej Akadémie o spracúvaní ich osobných údajov.

1) Identifikácia spoločných prevádzkovateľov

Nasledujúce subjekty sú spoločnými prevádzkovateľmi za spracúvanie osobných údajov návštevníkov webstránky www.bedmintonovaakademia.sk:

 • BEDMINTONOVÁ AKADÉMIA DUNAJSKÁ LUŽNÁ, o.z.
  Rekreačná 3131/3, 90042,
  Dunajská Lužná
  IČO: 53779401
 • BEDMINTONOVÁ AKADÉMIA NÁRODNÉ TENISOVÉ CENTRUM, o.z.
  Príkopova 6
  83103 Bratislava – Nové Mesto
  IČO: 54999090
 • BEDMINTONOVÁ AKADÉMIA ZÁKLADNÁ ŠKOLA MOST PRI BRATISLAVE, o.z.
  Športová 470/84
  90046 Most pri Bratislave
  IČO: 54772907
 • BADMINTON CLUB GALANTA, o.z.
  ulica kpt. Nálepku 737/33
  92401 Galanta
  IČO: 53973259


(Ďalej ako „my“ alebo „Bedmintonová Akadémia“)

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na:

info@bedmintonovaakademia.sk

2) Účely spracúvania osobných údajov

Osobné údaje návštevníkov webstránky Bedmintonovej Akadémie budú spracúvané na účely:

 • Prezentácie klubov a ich činnosti,
 • Mediálnej prezentácie vrátane fotografií a videí z tréningov a turnajov Bedmintonovej Akadémie,
 • Sprístupnenia informácií o činnosti klubov vrátane tréningov a turnajov.

3) Právny základ spracúvania

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov návštevníkov webstránky je:

 • Článok 6 ods. 1 písm. b GDPR, ktorý umožňuje spracúvanie údajov na účely plnenia zmluvy, ktorej je dotknutá osoba stranou v rámci predzmluvného štádia.
 • Legitímny záujem podla Článku 6 ods. 1 písm. f GDPR na propagáciu klubov a poskytnutie informacii o kluboch.

4) Kategórie osobných údajov

Bedmintonová Akadémia môže spracúvať nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • IP adresa,
 • Cookies.

5) Prijímatelia osobných údajov

Osobné údaje návštevníkov webstránky môžu byť zdieľané s:

 • Bedmintonovými klubmi.

6) Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú uchovávané po dobu prístupu na webstránku a nasledujúcich 14 dní.

7) Práva dotknutých osôb

Podľa GDPR majú návštevníci webstránky právo:

 • Získať prístup k svojim osobným údajom,
 • Opraviť nesprávne alebo neúplné údaje,
 • Vymazať svoje osobné údaje (v určitých prípadoch),
 • Obmedziť spracúvanie ich údajov,
 • Namietať proti spracúvaniu,
 • Preniesť údaje na iný subjekt,
 • Právo na Odobratie Súhlasu: Členovia majú právo odobrať súhlas so spracovaním osobných údajov do budúcnosti.

8) Kontaktné informácie

Pre otázky alebo žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov na webstránke www. bedmintonovaakademia.sk, nás môžete kontaktovať:

Tomáš Ondrovič

Predseda

Bedmintonová akadémia

Dunajská Lužná | Bratislava – NTC | ZŠ Most pri Bratislave | Badminton club Galanta

 na adrese Rekreačná 3131/3, 90042, Dunajská Lužná,

Mobil : +421 944 906 565

Email: info@bedmintonovaakademia.sk.

Ak máte akékoľvek obavy alebo otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.