Informácie

Počas športového testovania zisťujeme zlepšenie tréningovej výkonnosti u každého člena bedmintonovej akadémie a klubu, ktoré sú združené na internetovej stránke www.bedmintonovaakademia.sk. Športové testovanie je vykonávané v štyroch disciplínach a to: 

  • Ľah a sed – meraný počet za jednu minútu.

  • Člnkový beh cez dva bedmintonové kurty. Hráč štartuje na pozdĺžnej autovej čiare prvého bedmintonového kurtu a behom sa presúva na opozitnú pozdĺžnu autovú čiaru toho istého bedmintonového kurtu, ktorej sa dotkne rukou a následne sa presúva behom na štart, kde sa dotkne štartovej pozdĺžnej čiary rukou. Nasleduje beh na koncovú, pozdĺžnu autovú čiaru druhého bedmintonového kurtu, ktorej sa hráč dotkne rukou. Nasleduje beh na štartovú pozdĺžnu autovú čiaru prvého bedmintonového kurtu, cez ktorú hráč prebehne a vtedy zastavená časomiera.

  • Kľuky ženské a mužské – meraný počet za jednu minútu.

  • Bedmintonový pohyb na šírku kurtu vykonávaný so zhadzovaním košíkov. Hráč štartuje na zadnej autovej čiare bedmintonového kurtu, kde je zároveň spojnica stredovej čiary bedmintonového kurtu a zadnej autovej čiary. Nasleduje zhadzovanie bedmintonových košíkov, ktoré sú umiestnené na vnútorných autových, pozdĺžnych čiarach v počte kusov 5 na každej strane. Košíky sa začínajú umiestňovať na každej strane bedmintonového kurtu od predposlednej, zadnej autovej čiary, až po čiaru podania. Šírka medzi kurtami je meraná dĺžkou tuby, ktorá je určená pre 12 bedmintonových pierkových košíkov. Hráč ich musí zhodiť silnejšou, bedmintonovou rukou a zároveň sa hráč musí približovať ku košíkom len výpadom silnejšej, bedmintonovej nohy. Po zhodení posledného košíka sa zastaví časomiera.