50% zľava z ceny za denné športové tábory


I.

POPIS ZĽAVY:

Darujte 1%, 2% alebo 3% z Vašich daní (ďalej len “darovaná suma” v príslušnom gramatickom tvare) akadémii alebo klubu, ktoré organizujú denné športové tábory prostredníctvom internetovej stránky www.bedmintonova akademia.sk a na ktoré sú Vaše deti alebo Vy prihlásení a uplatnite si tak 50% z darovanej sumy na:

 • uhradenie platieb za denné športové tábory.

Za darovanú sumu sa považuje aj súčet všetkých súm od viacerých darcov, ktoré vyzbierala a odovzdala jedna osoba.

Reprezentatívny príklad:

Syn Jozefa Nováka má záujem sa zúčastniť na troch termínoch letných denný športových táborov v Bratislave, kde je cena jedného termínu v sume 100€. Jozef Novák odovzdal 10 dokladov o poukázaní 2% percent od svojich kolegov z firmy 123 na účet akadémie 123, ktorá organizuje letné denné športové tábory v Bratislave a to v súčte 600 €. Jozef Novák, si tak môže uplatniť sumu 300 € na uhradenie platieb za letné denné športové tábory v Bratislave a jeho syn, tak má všetky letné denné športové tábory v Bratislave zadarmo.


II.

UPLATNENIE DAROVANEJ SUMY:

Na všetky denné športové tábory, ktoré sa konajú od začiatku mesiaca júl (vrátane) do konca aktuálneho kalendárneho roka z dôvodu, že daňové úrady posielajú finančné prostriedky v rozmedzí mesiacov júl až december aktuálneho kalendárneho roka.


III.

POSTUP DAROVANIA A POSTUP UPLATNENIA DAROVANEJ SUMY:

1. Fyzická osoba (Zamestnanec)

a) Potrebné dokumenty

a.1) POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍMU za predchádzajúci kalendárny rok

(Vzor potvrdenia)

a.2) Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za predchádzajúci kalendárny rok:

b) Odovzdanie alebo odoslanie dokumentov

Vyššie uvedené dokumenty v bodoch a.1) a a.2) (aj od viacerých darcov, ktoré vyzbierala jedna osoba), je potrebné vyplnené a podpísané odovzdať alebo poslať poštou na ktorýkoľvek daňový úrad do 30. apríla (vrátane) aktuálneho kalendárneho roka alebo, ak navštevujete tréningový proces v jednej z akadémii alebo klubu, ktoré sú združené na internetovej stránke www.bedmintonova akademia.sk, tak môžete odovzdať vyššie uvedené dokumenty v bodoch a.1) a a.2) na tréningu ktorémukoľvek trénerovi do 10. apríla (vrátane) aktuálneho kalendárneho roka.

c) Uplatnenie darovanej sumy – Fyzická osoba (Zamestnanec)

Vyššie uvedené dokumenty v bodoch a.1) a a.2), (aj od viacerých darcov, ktoré vyzbierala jedna osoba), je potrebné pred odovzdaním alebo odoslaním poštou na daňový úrad:

 • naskenovať
 • alebo vyhotoviť kvalitnú fotografiu na mobilnom telefóne
 • a poslať na email

info@bedmintonovaakademia.sk

a do textu emailu je potrebné napísať:

 • uplatnenie na uhradenie platieb za denné športové tábory.

My Vám v priebehu najbližších dní od doručenia emailu s potrebnými na-skenovanými alebo nafotenými dokumentami a informáciami potvrdíme Vašu požiadavku.

V prípade, že chcete darovať 3% z Vašich daní ako fyzická osoba (Zamestnanec), tak nás prosím Vás kontaktujte ešte v kalendárnom roku, za ktorý sa bude uhrádzať daň z príjmu. Kontaktovať nás môžete na údaje, ktoré sú uvedené v päte tejto internetovej stránky. My Vám následne poskytneme ďalšie inštrukcie.

2. Právnická osoba alebo živnostník (Fyzická osoba)

a) V DAŇOVOM PRIZNANÝ, v sekcii “poukázanie podielu zaplatenej dane v prospech prijímateľa”, zadáte údaje o príslušnom občianskom združení (akadémii alebo klube), ktorému chcete Vaše 1% alebo 2% darovať.

a.1) Údaje pre – Bedmintonová akadémia Dunajská Lužná

 • IČO: 53779401
 • BEDMINTONOVÁ AKADÉMIA DUNAJSKÁ LUŽNÁ

a.2) Údaje pre – Bedmintonová akadémia Bratislava – NTC a Bedmintonová akadémia ZŠ Most pri Bratislave

 • IČO: 54999090
 • BEDMINTONOVÁ AKADÉMIA NÁRODNÉ TENISOVÉ CENTRUM

a.3) Údaje pre – Badminton club Galanta

 • IČO: 53973259
 • BADMINTON CLUB GALANTA

b) Uplatnenie darovanej sumy – Právnická osoba alebo živnostník (Fyzická osoba)

Vyššie uvedenú stranu daňového priznania v bode a (aj od viacerých darcov, ktoré vyzbierala jedna osoba), je následne po podaní daňového priznania potrebné:

 • naskenovať
 • alebo vyhotoviť kvalitnú fotografiu na mobilnom telefóne (Ak bude daňové priznanie podané elektronicky, tak stačí vyhotoviť “screen” obrazovky)
 • a poslať na email

info@bedmintonovaakademia.sk

a do textu emailu je potrebné doplniť:

 • uplatnenie na uhradenie platieb za denné športové tábory.

My Vám v priebehu najbližších dní od doručenia emailu s potrebnými na-skenovanými alebo nafotenými dokumentami a informáciami potvrdíme Vašu požiadavku.

V prípade, že chcete darovať 2% z Vašich daní ako právnická osoba, tak nás prosím Vás kontaktujte ešte v kalendárnom roku, za ktorý sa bude platiť daň z príjmov. Kontaktovať nás môžete na údaje, ktoré sú uvedené v päte tejto internetovej stránky. My Vám následne poskytneme ďalšie inštrukcie.


IV.

UPOZORNENIE: 

Ak príslušným akadémiám alebo klubom nebude doručený SCAN, poprípade kvalitne vyhotovená fotografia na mobilnom telefóne, ktorá potvrdzuje darovanie súm pre príslušné občianske združenie, tak uplatnenie na uhradenie platieb za denné športové tábory bude možné až od mesiaca január nasledujúceho kalendárneho roka. Overenie bude prevedené kontrolou pripísaných darovaných finančných prostriedkov v rovnakej sume na bankový účet akadémie alebo klubu, ktorému boli finančné prostriedky darované a zverejnení darcov podielu daní od finančnej správy SR za predchádzajúci kalendárny rok.