Využite preplatenie ceny za denné športové tábory u zamestnávateľa

Vystavíme Vám faktúru

využite 50% zľavu z ceny za denné športové tábory a to darovaním 1%, 2% alebo 3% z vašich daní

Galanta – Letné denné športové tábory

Letné denné športové tábory 

Galanta 2024

PROPOZÍCIE

ORGANIZÁTORI:

 • BADMINTON CLUB GALANTA, o.z., ulica kpt. Nálepku 737/33, Galanta,
  IČO: 53973259, Registrácia MV SR: VVS/1-900/90-62018
 • TM Production, s.r.o., Družstevnícka 408/6, 93005, Gabčíkovo, IČO: 54675049,
  Obchodný register: Sro/51850/T

MIESTO KONANIA:

ZŠ SNP Galanta, Sídlisko SNP 1415/49, Galanta


TERMÍNY:

 • 15. – 19. júl 2024
 • 12. – 16. august 2024

PRÁVO ÚČASTI:

Každý športu chtiví nadšenec starší ako 7 rokov a mladší ako 19 rokov

(Akceptujeme ôsme narodeniny v čase vybraných termínov táborov a taktiež akceptujeme devätnáste narodeniny v kalendárnom roku, kedy sa Vami vybrané termíny táborov konajú)


MINIMÁLNY POČET ÚČASTNÍKOV NA JEDNOM TERMÍNE:

 • 13

MAXIMÁLNY POČET ÚČASTNÍKOV NA JEDNOM TERMÍNE:

 • 35

Pri nenaplnení minimálneho alebo prekročení maximálneho počtu prihlásených účastníkov, budú všetci prihlásení účastníci po 31. máji 2024 informovaní o prípadných organizačných zmenách.


PRIHLASOVANIE:

Prihlasovací formulár sa nachádza pod týmito propozíciami  


CENA:

 • 135,-€ za 1 termín a za jedného účastníka

V prípade prihlásenia sa na vybrané termíny do 30. apríla 2024 (vrátane)

 • 145,-€ za 1 termín a za jedného účastníka

V prípade prihlásenia sa na vybrané termíny od 01. mája do 31. mája 2024 (vrátane)

Využite preplatenie ceny za denné športové tábory u zamestnávateľa. 

Vystavíme Vám faktúru.

Využite 50% zľavu z ceny za denné športové tábory a to darovaním 1%, 2% alebo 3% z Vašich daní 


V CENE:

 • pitný režim
 • desiata
 • obed v reštaurácii
 • športové pomôcky
 • pestrý program v rôznych športoch (futbal, volejbal, bedminton, basketbal, florbal, atletika, prehadzovaná a omnoho viac…)
 • Na úvod každého jedného termínu – pamätné tričko

SPÔSOB PLATBY:

Platba – Vratná záloha za vybrané termíny

Z dôvodu výroby pamätných tričiek je nutné uhradiť vratnú zálohu 18.-€ za každý jeden termín do 31. mája 2024 (vrátane)

Poznámka k platbe: DTGA, počet termínov, Meno a priezvisko účastníka
Reprezentatívny príklad: DTGA, 2, Jozef Novák

Platba – Doplatok zvyšnej sumy za vybrané termíny 

Z organizačných dôvodov je nutné uhradiť doplatok celého termínu

 • č. 1: do 05. júla 2024 (vrátane)
 • č. 2: do 02. augusta 2024 (vrátane)

Poznámka k platbe: DTGA, počet termínov, Meno a priezvisko účastníka
Reprezentatívny príklad: DTGA, 2, Jozef Novák

Bankové spojenie

IBAN: SK53 8330 0000 0022 0267 0386


ČASOVÝ PROGRAM KAŽDÉHO DŇA:

 • 07:30 – 08:00 hod.: Prezentácia
 • 08:00 – 10:00 hod.: Tréning  
 • 10:00 – 10:30 hod.: Desiatová prestávka
 • 10:30 – 12:00 hod.: Tréning
 • 12:00 – 13:30 hod.: Obed
 • 13:30 – 15:30 hod.: Tréning
 • 15:30 – 16:00 hod.: Zhodnotenie dňa a záver

HLAVNÝ TRÉNER:

Tomáš Švitel

Ďalšie dôležité informácie


ÚBOR:

Primeraná športová obuv a oblečenie, ktoré je vhodné do interiérových športových zariadení a taktiež aj do exteriéru


PRE ISTOTU:

Je potrebné si každý deň v termíne priniesť – opaľovací krém, prikrývku hlavy, jedno
športové tričko na vyše, športovú bundu s dlhým rukávom, športové tepláky, uterák,
repelent proti hmyzu, fľašku na pitnú vodu a dáždnik


NUTNOSŤ:

Kartička poistenca alebo fotografia kartičky poistenca


POVINNÁ VÝBAVA:

Úsmev na tvári a elán do každého dňa


INFORMÁCIE NA:

Tomáš Ondrovič, mobil 0944 906 565, bcgalanta@gmail.com


KONTAKTNÁ OSOBA NA MIESTE:

Tomáš Švitel, mobil 0908 715 617, svitelko@centrum.sk


UPOZORNENIE:

Účastníci táborov, ktorých termíny sú uvedené v úvode týchto propozícii (ďalej len
„tábory“ v príslušnom gramatickom tvare) organizovanými organizátormi, ktorí sú
uvedený v úvode týchto propozícii (ďalej len „organizátori“ v príslušnom gramatickom
tvare), sa zúčastňujú táborov na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj
zdravotný stav. Organizátori nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu
účastníkov táborov.

Prihlasovací formulár

Z dôvodu výroby pamätných tričiek je nutné poslať prihlasovacie formuláre na všetky
termíny najneskôr do 31. mája 2024 (vrátane)

Ak už máte 18 rokov, napíšte len - "účastník" a vyplňte nasledujúce okná.
Keď ešte nemáte 18 rokov ku dňu vypĺňania tohto prihlasovacieho formulára, vypĺňa tento a nasledujúce údaje zákonný zástupca.
Odoslaním tohto prihlasovacieho formulára vyjadrujem súhlas s vyššie uvedenými propozíciami.
Odoslaním tohto prihlasovacieho formulára vyjadrujem súhlas k zverejňovaniu vyhotovenej fotodokumentácie na propagačné a prezentačné účely organizátorov.
Adresa trvalého bydliska, telefonický kontakt, email, meno a priezvisko/meno a priezvisko zákonného zástupcu nebudú nikde zverejňované.

Fotogaléria z denných športových táborov v Galante